layoutelementlayoutelement
 

Netværk for frivillige - Det Folkelige Forum

Cirka 150 frivillige foreninger og grupper i Horsens Kommune er medlemmer af Det Folkelige Forum, som er et netværk for den frivillige indsats inden for det sociale og sundhedsfremmende område.
 
Det Folkelige Forum skaber netværk og fælles forståelse på tværs 
Det Folkelige Forum giver frivillige og foreninger mulighed for at danne netværk, udveksle erfaringer og skabe samarbejde på tværs. Netværket bidrager til at skabe fælles sprog og forståelse og er på den måde med til at udvikle og skabe sammenhæng i den frivillige sociale indsats i Horsens Kommune. Det Folkelige Forum arrangerer fem årlige seminarer/kurser, hvoraf det ene er et døgnseminar med overnatning. Der tilbydes inspirerende oplæg, dialog med politikere og kommunale nøglemedarbejdere, viden om nye tiltag, nyttige instruktioner i f.eks. førstehjælp og konflikthåndtering m.v. Det er desuden indenfor rammerne af Det Folkelige Forum, at den årlige nationale frivillighedsdag markeres.
 
Deltagere og aktiviteter i Det Folkelige Forum
Det Folkelige Forum er åbent for alle frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område. Foreninger, der modtager støtte fra §18-puljen, er automatisk inviteret til at deltage i Det Folkelige Forums arrangementer.
Horsens Sund By er tovholder for netværket. Medlemmer af netværket er selv med til at bestemme indholdet af aktiviteterne ligesom der nedsættes arbejdsgrupper efter behov.Juleafslutning i Det Folkelige Forum 2014 blev holdt på Horsens Kunstmuseum

 
For yderligere oplysninger kontakt
Borgerkonsulent Jesper Nielsen
Tlf.: 76 29 36 75
E-mail: jesper.nielsen@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk