layoutelementlayoutelement
 

Besøgsvenner og tryghedsopkaldere hos Ældre Sagen

Forening     Ældre Sagen Horsens

Arbejdsopgave
Besøgsven - Besøg i hjemmet hos en ældre person en gang ugentligt. F.eks. ældre der pga. handicaps har svært ved at komme ud blandt andre mennesker.
Tryghedsopkalder - Daglig opringning til ensomme ældre mennesker, så de føler sig sikrere i hverdagen.

Tidsomfang
Som besøgsven bruger man 1½-2 timer ugentligt efter aftale med den ældre.
Som tryghedsopkalder foretager man 5 korte opkald hver dag mellem kl. 8.00 og 8.30.

Dine kvalifikationer
God til at tale med andre mennesker, du skal have indlevelsesevne og generel menneskeinteresse.

Vi tilbyder
Kursus i besøg/tryghedsopkald, samvær med andre frivillige, årlig udflugt og julefrokost for frivillige.
Besøgsvenner får kørselsgodtgørelse. Tryghedsopkaldere får telefongodtgørelse.

Kontakt: Besøgsvenner Gerda Fischer-Olesen
Tlf. 75 64 75 76
Mobil. 24 67 69 76
E-mail. gerda0411@gmail.com

Morgenringere Ellen Johansen
Mobil. 40 38 34 43
E-mail. eifugholm@gmail.com

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk