layoutelementlayoutelement
 

Hospitalsven

Forening     Ældresagen

Arbejdsopgave
Som Hospitalsven er din opgave at følge borgere fra eget hjem til Hospitalsenheden Horsens og hjem igen. Besøget på hospitalet kan være alt fra en aftale i ambulatoriet til en planlagt indlæggelse. Under besøget kan du blive bedt om at være med som ”medlytter”, så du kan tale med borgeren om det han/hun har oplevet.

Tidsomfang
2 – 8 timer per måned. Du har frihed til at takke nej til opgaver.

Dine kvalifikationer
Vi forventer
At du er stabil
At du kan arbejde frivilligt 2 til 8 timer om måneden
At du har lyst til at gøre en forskel for andre mennesker
At du vil være med til at skabe trygge rammer for den patient du følger
At du er et empatisk menneske og har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder
Et engageret fællesskab med andre frivillige
Bisidderkursus i regi af Ældresagen (obligatorisk)
Samme forplejning som den borger du følger, under opholdet på hospitalet

Hvis du ønsker at blive hospitalsven kontakt Grete Nymark

Kontakt: Ældre Sagen, Horsens, 
Grete Nymark
Tlf. 75 62 12 66

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk