layoutelementlayoutelement
 

Giv et par timer til en ung i HorsensArbejdsopgave:
Har du lyst til at skabe mere fysisk aktivitet og fællesskab for unge, der har det svært? 
Unge med sociale problemer har alt for ofte svært ved at få adgang til en aktiv fritid og gode fællesskaber med andre. Derfor kan deres tilværelse være præget af usund livsstil og følelse af ensomhed. I Projekt Move tror vi på, at aktiviteter, hvor det sociale fællesskab og fysisk aktivitet er i fokus, kan hjælpe unge, der har det svært. Med hjælp fra dig og andre frivillige ønsker vi at skabe nogle tilbud med bevægelse og fællesskab som omdrejningspunkt.   
Til initiativet ”Not just a walk”, søger vi derfor frivillige, der har en time eller to i overskud en eftermiddag om ugen eller et par gange hver måned.  Vi ønsker at danne en række mindre hold, hvor man under forskellige temaer mødes en gang om ugen og bevæger sig på et niveau, hvor alle kan være med. 
Måske brænder du for fotografi, og tager de unge med på fotosafari, I skal måske følges til den lokale klatrevæg eller gå en omvej til en hyggelig café. Det kan også være, at du kender nogle sjove steder til geocaching eller..? Sammen med de unge er du selv med til at definere indholdet af netop dit hold.

Tidsomfang: 
Minimum 8 timer til rådighed om måneden til det frivillige arbejde - og gerne flere  

Dine kvalifikationer: 
Som frivillig i Projekt Move skal du være robust, rummelig og have lyst til at lære de unge at kende.

Vi tilbyder:
Sparring med det pædagogiske personale, der har den daglige kontakt til vores deltagere
Deltagelse i korte kurser o. lign., hvor du bliver klædt på til din opgave som frivillig
Temamøder 
Sociale arrangementer med andre frivillige
Mulighed for at blive en del af et større netværk igennem Jysk børneforsorg/Fredehjem
Som frivillig kan du få en udtalelse eller et frivilligbevis, som dokumentation for din indsats i Move.

Kontakt: 
Projektkoordinator Anne Hjortkjær på mail: anne@projektmove.dk eller tlf. 61776476. 
Du er også velkommen til at kontakte den projektansvarlige i Jysk børneforsorg/Fredehjem, organisationskonsulent Marie Nyegaard på marie@jyskborneforsorg.dk eller på tlf 86 16 76 99
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk