layoutelementlayoutelement
 

Frivillige med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til skilsmissegrupper for børn

Selvhjælp Horsens Sund By søger frivillige med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til at lede skilsmissegrupper for børn. I gruppen får børnene mulighed for, at møde andre i samme situation og på ca. samme alder. De får et frirum til at sætte ord på deres oplevelser, deres sorg og deres uro for fremtiden. 

Grupperne arbejder med relevante temaer og alderssvarende aktiviteter. Vi ønsker, at børnene derigennem får hjælp til at håndtere de udfordringer den nye familiesituation har bragt dem i, så de bedre kan fungere i deres dagligdag.

Du får
- Supervision og relevante kurser
- Et engageret fællesskab med andre frivillige
- Gode erfaringer 
- Noget at skrive på CV´et samt evt. kursusbeviser

Vi forventer
- At du har erfaring i og kan lide at arbejde med børn
- At du har en ren børneattest
- At du er stabil
- At du kan arbejde 2 timer om ugen i 10 uger af gangen 
- At du er i stand til at skabe en varm og tryg atmosfære
- At du har gode samarbejdsevner

Kontakt
Horsens Sund By på tlg 76 29 36 75.

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk