layoutelementlayoutelement
 

Stifinder Horsens søger modne faglige mentorer til unge!

Forening     Stifinder Horsens

Arbejdsopgave
Stifinder Horsens handler i al sin enkelthed om at formidle en kontakt mellem en ressourcestærk senior og en ung mellem 16 og 26 år, der har særlige udfordringer. Den unge skal hjælpes i gang med en ungdomsuddannelse på et af vore mange uddannelsessteder og fastholdes heri. Den unge kan f.eks. have brug for støtte til positiv opbakning, samtaler, forståelse af faglige begreber i uddannelsen, hverdagsproblemer, lektier og forberedelse til prøver m.v. Den handler om konkret at lede og støtte den unge, tale om de svære ting og få en trofast ven og mentor.
Stifinder Horsens er forankdret i Ungdomsskolen og samarbejder med 10. klassecentret og ungdomsuddannelserne i Horsens samt 3F og Dansk Metal Horsens (indtil videre).

Tidsomfang
Det tager vi en snak om, så det passer med dig.

Dine kvalifikationer
Hvordan ser en typisk morfar/mormor ud
Er ressourcestærk med tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, har en kort eller en mellemlang uddannelse, håndværker, pædagog, kontor, servicebranchen eller lignende.
Det vigtigste er, at du vil gøre en forskel i et ung menneskes liv og vil dele dine livserfaringer.

Vi tilbyder
Sparring, støtte og rådgivning fra projektlederen, evt. nødvendige kurser, netværk med andre mentorer, udflugter m.v.

Har du lyst til at høre mere kontakt gerne uforpligtende

Kontakt: Projektleder Susan Gyldenkilde
Mobil. 29 61 60 78
E-mail. sgy@horsens.dk

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk