layoutelementlayoutelement
 

Guitarspiller til fællessang på værested for handicappede

Forening    Aktivitet og værested for handicap og psykiatri

Arbejdsopgave
Spille guitar til fællessang, gerne danske sange og viser
Aktivitet og Samvær Ternevej, er et socialpsykiatrisk tilbud under HPS, handicap, psykiatri og socialt udsatte i Horsens Kommune.
Brugerne bliver visiteret til tilbuddet gennem sagsbehandler, hvis borgeren er over 18 år, har en psykiatrisk diagnose eller har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger.
Huset tilbyder aktiviteter og samvær som har til formål at støtte den enkelte i at leve så godt og selvstændigt hverdagsliv som muligt, og at skabe og vedligeholde kontakt og samvær med ligesindede.

Tidsomfang
1 gang hver 14 dag, ca. 1 time i tidsrummet mellem kl. 12-16

Dine kvalifikationer
Humor, være glad og udadvendt og selvfølgelig rummelig

Vi tilbyder
Vi er et dejligt sted med masser af aktivitet og samvær, hvor der er glade og søde borgere.

Kontakt: Aktivitet og værested for handicap og psykiatri Ternevej 58 8700 Horsens

Tlf. 76 29 37 04
E-mail. srk@horsens.dk (Susanne Krogh)
kbje@horsens.dk (Karsten Bech Jensen)

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk