layoutelementlayoutelement
 

Frivillige netværksfamilier til nytilflyttede til Horsens

Forening: Frivillignet - en del af Dansk Flygtningehjælp og BoTrivsel

Danmark modtog sidste år 14.000 flygtninge fra verdens brændpunkter. Mange flygtninge flytter ind i boligområder, hvor der også kan sidde isolerede indvandrere og etnisk danske nytilflyttere, som står på bar bund i forhold til at skulle etablere en ny tilværelse i Horsens. Nogle af disse nytilflyttere kan have stor glæde af lokale frivillige, der kan hjælpe, hvor der er behov for det både praktisk og socialt. Måske er det dig?Arbejdsopgaver

Netværksfamilier skal fungere som en slags 'gode naboer', der kan støtte nytilflytterne praktisk og socialt i hverdagen og oplyse nytilflytterne om forskellige forhold i lokalsamfundet og Danmark generelt. Det kan være foreningslivet, uddannelsesmuligheder, myndighederne, arbejdsmarkedet og det praktiske i hverdagen.

Tidsomfang

Vi forventer at den frivillige lokale kan mødes med nytilflytteren et par timer hver til hver anden uge og derudover står til rådighed pr telefon og mail i et vist omfang.

Dine kvalifikationer

Alle kan melde sig som frivillig netværksfamilie – enten som lokal eller som nytilflytter – det eneste det kræver er lysten til at hjælpe en isoleret familie med at få en god start i Horsens et par timer hver eller hver anden uge - man behøver heller ikke være en familie, men kan sagtens være netværksfamilie som enkeltperson. Vi stiller krav til vores frivillige om en underskrevet børneattest og en kontrakt omhandlende vores etiske retningslinier. Frivillignet sørger for, at alle frivillige er forsikret, når de udfører frivilligt arbejde.

Vi tilbyder

Frivillige kan uden omkostninger deltage i de kurser og arrangementer, Frivillignet udbyder til frivillige. Alle frivillige får desuden tilbud om at modtage bladet Frivillig og nyhedsbrevet Frivillignyt, hvor man kan lade sig inspirere og holde sig orienteret om tilbud og aktiviteter i netværket.

Kontakt

Projektkoordinator for Netværksfamilier Bettina Bach

Mail:  bettina@botrivsel.dk

Tlf: 42321385 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk