layoutelementlayoutelement
 

Frivillige til at hjælpe unge uledsagede flygtninge

Forening     Dansk Flygtningehjælps Ungdomsnetværk

Arbejdsopgave
Der kommer flere og flere unge flygtninge til Danmark. Mange kommer uden familie og står således helt alene i et nyt land. De har brug for, at der er nogen der viser interesse og giver en håndsrækning med at lære det danske samfund at kende. For dem kan det betyde rigtig meget at lære unge danskere at kende. Det kan give en basal tryghed og gøre det lettere at lægge flugten bag sig og komme i gang med sit nye liv.
I Horsens har DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungdomsnetværk - startet en gruppe, som laver forskellige sociale aktiviteter med de unge uledsagede flygtninge i kommunen en eller to gange om måneden. Det gør vi for at give de unge flygtninge nogle gode oplevelser og et større netværk i Danmark. Derfor har vi brug for unge som har lyst til at være med. Er du en af dem?

Tidsomfang
Vi mødes 2 gange om måneden. Den ene gang mødes kun de frivillige for at aftale næste aktivitet. Den anden gang mødes vi til selve aktiviteten, hvor de unge flygtninge også deltager.

Dine kvalifikationer
Åbenhed, lyst til at lære unge mennesker fra andre kulturer at kende, forståelse for (i nogle tilfælde) manglende sprogegenskaber, stabil.

Vi tilbyder
Kurser sammen med andre frivillige fra hele landet, fællesskab om en god sag, mulighed for ansvar.

Kontakt: dfunk 30 31 55 75 E-mail. dfunk@drc.dk
Websted. dfunk

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk