layoutelementlayoutelement
 

Frivillig til Netværksstedet for tidligere misbrugere


Arbejdsopgave: 
Vi vil i fællesskab aftale hvad din opgave i Netværksstedet konkret skal bestå i. Der er mulighed for at blive tilknyttet ”Madklubben” eller ”Aktivitetsgruppen”. Aktiviteterne kan bestå i kreative aktiviteter, uddannelsesrettede aktiviteter, udvidelse af viden om kulturelle ting, relevante aktiviteter ift. jobsøgning og i socialt samvær og dannelse af netværk. Netværksstedet ligger i Sønderbrogade.

Tidsomfang: Ca. 3 timer om ugen – mandag og/eller onsdag kl. 16-19

Dine kvalifikationer:
Du behøver ikke have særlige kvalifikationer for at blive frivillig. Du vil først og fremmest skulle være dig selv, og indgå i social sammenhæng med dem som kommer i Netværksstedet. Det er vigtigt, at du har lyst og overskud til at indgå aktivt i aktiviteter på stedet. Derudover skal du kende dine egene grænser og være stabil og robust. Du vil modtage grundig introduktion og information om det at være frivillig i CSU, inden du bliver sendt ud som frivillig

Vi tilbyder: 
Indflydelse ift. Netværksstedets udvikling og aktiviteter. Mulighed for træning i pædagogiske færdigheder. 
Når du er frivillig i CSU, vil vi gerne inddrage dig, udvikle dine kompetencer og udbygge dit kendskab til arbejdet med udsatte borgere. Derfor vil du jævnligt blive inviteret til netværksmøder og supervision, hvor du kan møde andre frivillige og personale med en stor faglighed.

Kontakt: 

Har du lyst til at vide mere, så kontakt frivillig koordinator Marlene Fisher
Mail: mafi@horsens.dk 
Tlf. 21 54 64 59

Du kan se mere på www.facebook.com/frivillighed

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk