layoutelementlayoutelement
 

Horsens Kriscenter for voldsramte kvinder søger frivillige

Forening     Horsens Kriscenter for voldsramte kvinder

Horsens Krisecenter for er et midlertidigt opholdsted for kvinder og deres børn, som har været udsat for vold. Der er ansat socialrådgiver og pædagoger til at hjælpe og støtte kvinderne og deres børn.

Arbejdsopgave
De frivillige på Horsens Krisecenter er ikke behandlere. Frivillige er med til at sikre et døgnåbent center igennem aften og nattevagter, og dagvagter i weekenden, de tilbyder huset beboere omsorg og støtte.

Tidsomfang
Ca. 10 timers vagt om måneden.

Dine kvalifikationer
Vi forventer af dig, at du kan og vil påtage dig ansvar, at du kan administrere tavshedspligt, at du er fordomsfri, at du er loyal og engageret. Du skal tillige aflevere en straffe og børneattest.

Vi tilbyder
Personlig udvikling igennem et gensidigt og udbytterigt samvær med beboere, personale og andre frivillige. Medindflydelse. Deltagelse i temaaftener og kurser.

Kontakt: Horsens Krisecenter for voldsramte kvinder
Sundvej 34A
8700 Horsens

Tlf. 75 61 81 99

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk