layoutelementlayoutelement
 

Ungdommens Røde Kors

Hvorfor skal du være frivillig i Ungdommens Røde Kors Horsens?

Du skal være frivillig i Ungdommens Røde Kors Horsens, hvis du er interesseret i at gøre en forskel for sårbare børn og unge i lokalområdet. Sammen med os kan du være med til at give lokale børn og unge den opmærksomhed de fortjener, og har behov for, i en hverdag, der ofte er præget af svære udfordringer i hjemmet eller i skolen.
Hvilke aktiviteter laver Ungdommens Røde Kors Horsens?

Børnehjemmets Lektiecafé
Ungdommens Røde Kors Horsens har en lektiecafé på børnehjemmet Borgmesterbakken. Aktiviteten er et tilbud for alle børn, der bor på børnehjemmet. Børn og unge møder unge rollemodeller som de kan spejle sig i. De ser hvordan de frivillige er sammen og kommunikerer med hinanden og andre, hvilket de på sigt forhåbentligt lærer noget af.

Læringscaféer i udsatte områder
Grundet den nye skolereform er vores to lektiecaféer i Axelborg, Beringsvænget og Vestbyen redefineret til “læringscaféer”. Med læringscaféerne vil der forsat være et attraktivt læringsmiljø for socialt udsatte børn og unge i området.

Vi følger konceptet "leg og læring". I læringsklubberne er det sociale samvær og ung-til-ung-kontakten i fokus, og læringsklubberne drives derfor af unge frivillige, som gerne vil være der for børnene. Axelborg læringsklub har åbent om mandagen og Beringsvænget om torsdagen. Målgruppen for læringsklubberne er socialt udsatte børn og unge fra 0.-9. klasse, der har brug for faglig støtte og positivt socialt samvær.

Naturliv for småbørnsfamilier
Naturliv for Småbørnsfamilier er et samarbejde mellem KFUM-Spejderne i Danmark, URK og Natur&Ungdom, der kombinerer viden inden for frivilligt arbejde, natur og miljø, børneliv og fællesskaber. Projektets formål er at sammen skabe nye naturoplevelser for flere småbørnsfamilier i Horsens - med særlig fokus på, hvordan vi får de småbørnsfamilier med, som ikke selv finder vej ud i naturen. 


Hvem skal du kontakte?
Hvis du har tid og lyst til at være frivillig i Ungdommens Røde Kors Horsens, skal du være meget velkommen til at skrive til formand Anjaly Ratnam på anjaly.urk@gmail.com og næstformand Benjamin Frydenlund på benjamin.frydenlund@icloud.com.

Aktivitetsledere:
Læringsklub på Vestbyen: Endnu ikke på plads
Læringsklub på Axelborg: Jenesh Gin, jgt8700@gmail.com eller 25 73 12 22
Læringsklub på Beringsvænget: Anna Hansen, annahansen1217@gmail.com eller 22 42 50 43
Børnehjemmets lektiecafe: Laura B. Vendelboe, laura_vendelboe@live.dk eller 26 22 07 43

YouTube
Flickr
Facebook
Hjemmeside

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk