layoutelementlayoutelement
 

Danske Handicaporganisationer Horsens

Danske Handicaporganisationer (DH) er paraplyorganisation for 33 medlemsorganisationer, som har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle former for handicap, og har lokalafdelinger i alle landets kommuner. 

Vi arbejder for retten til lige muligheder for mennesker med handicap og dækker alle handicap grupper, både fysiske og psykiske, kognitive, kommunikative, sansmæssige og medicinske. Vi beskæftiger os ikke med personsager, men kun med principielle og generelle handicappolitiske spørgsmål. 

Arbejdet tager bl.a. sit udgangspunkt i FN¨s handicapkonvention om rettigheder for personer med handicap, samt efter Handicappolitikken i Horsens Kommune. 

DH Horsens indstiller repræsentanter til Horsens Kommunes Handicapråd og ASV (Akademi for specialundervisning til unge/voksne), hvor vi kommer med input og høringssvar til kommunen på de sager, der vedrører handicappede børn og voksne. Vi forsøger at lave mindst 2 fælles arrangementer årligt, som f.eks. kan det være med lokale embedsmænd eller politikker. Vi holder også arrangementer for børn, unge og voksne med handicap.

Formand Ulla Dyhr
Tlf.: 20 71 42 73
E-mail: ulladyhr@hotmail.com

Næstformand Bjarne Riis Thomsen
Tlf.: 61 61 08 08
E-mail: dhf.bjarne@riis-thomsen.dk


Kasserer Hanne Skallebæk
Tlf.:  75 62 34 40
E-mail:hanne_skallebaek@hotmail.com

Se mere på DH Horsens' hjemmeside


 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk