layoutelementlayoutelement
 

FAKS

Lokalafdeling i Horsens af Foreningen af Kroniske Smertepatienter - FAKS 

Kender du til kroniske smerter?

Formålet med gruppen er at møde ligesindede, udveksle erfaring, drage omsorg og give støtte til hinanden, for derigennem  at få ressourcer til at leve et godt liv, på trods af smerter. 

Gruppen er åben for alle, der kender til smerter uanset diagnose. Pårørende er også velkomne, da der kan være mange spørgsmål, når ens nære bliver ramt af smerter. 

Gruppen er en lokalafdeling af FAKS Foreningen af Kroniske Smertepatienter, som er landsdækkende, og lokalafdelingen kan derfor trække på landsforeningens erfaring og ressourcer.

Smertegruppen mødes i Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens følgende dage: 
Torsdag i lige  uger kl. 15.00 til kl. 16.30
Tirsdag i ulige uger kl. 10.00 til kl. 11.30

Find lokalafdeling Horsens på Facebook og landsforeningen FAKS på Facebook


Kontaktpersoner
Wanja Zurek 
Tlf. 28 83 07 97 
E-mail: wanjazurek@hotmail.som

Margit Jensen: 51218715

Niels Olesen: 42241728

Se hjemmesiden for FAKS 


 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk