layoutelementlayoutelement
 

Fælles om kræft

Støttegruppen Fælles om Kræft er et tilbud til dig, der er blevet ramt af kræft eller er pårørende til en person, der har eller har haft kræft. Gruppen er også for efterladte. 

I gruppen er der mulighed for at dele sorger og glæder med andre eller at få en individuel samtale med en af støttepersonerne. Hvis du er forhindret i at møde op, kan man også aftale besøg. 

Støttepersonerne er modne mennesker, der har personlig erfaring med kræft. Alle har gennemgået Kræftens Bekæmpelses kvalificeringskurser og modtager løbende vejledning. Alle arbejder frivilligt, og der er selvfølgelig tavshedspligt. 

Møder i Fælles om Kræft 
Møder i Fælles om Kræft holdes som samtaleaftener med efterfølgende varmtvandsgymnastik for kræftpatienter. 

Møderne henvender sig til kræftramte samt til pårørende og efterladte. 

Sted: 
Sundhedshuset, Grønlandsvej 1 i Horsens – mødelokale A på anden sal (Elevator må benyttes). 

Tid: 
Møderne er hver den første og tredje torsdag i måneden og afholdes fra kl. 19:00 til kl. 21:00 – startende med samtaleaften fra kl. 19:00 til kl. 20:00 – derefter varmtvandsgymnastik fra kl. 20:00 til kl. 21:00 under ledelse af vandgymnastikinstruktør fra Sundhedshuset. 

Der er ingen tilmelding til samtaleaftenen. Der er tilmelding til varmtvandsgymnastik – senest onsdagen før den aften, man ønsker at deltage – på tlf. 75 64 13 24 mellem kl 17:00 og kl. 19:00. 

Fælles om Kræft afholder udgifterne til varmtvandsgymnastik, og derfor er deltagelse kun for kræftopererede eller tidligere patienter – og således gratis for deltagerne. 

Mere information kontakt Tinne.

Kontakt:
E-Mail. tinne.bjarne@gmail.com
tinne.bjarne@mail.tele.dk
Tlf. 75 64 13 24

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk