layoutelementlayoutelement
 

Gigtforeningen i Horsens

Horsens Lokal Gruppe hører under Søhøjlandskredsen.

Gruppens aktiviteter og arrangementer kan også se på Gigtforeningens hjemmeside under lokale arrangementer.

Åben rådgivning af frivillige
Frivillige i Gigtforeningen tilbyder åben rådgivning om gigt i Gigtforeningens Gigtcafe første onsdag i måneden kl. 13.00-14.30 i Sund By Butikken, Åboulevarden 52, Horsens (sommerferie i juli og august, juleferie i december). 


Kontaktperson: Hanne Lind
Tlf. 20 63 25 06
E-Mail. hanne.ove.lind@gmail.com
Web.   Gigtforeningen

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk