layoutelementlayoutelement
 

Gigtforeningen i Horsens

Horsens Lokal Gruppe hører under Søhøjlandskredsen.

Gruppens aktiviteter og arrangementer kan også se på Gigtforeningens hjemmeside under lokale arrangementer, se desuden et samlet program for 2019.

Åben rådgivning af frivillige
Frivillige i Gigtforeningen tilbyder åben rådgivning om gigt i Gigtforeningens Gigtcafe første onsdag i måneden kl. 13.00-14.30 i Sund By Butikken, Åboulevarden 52, Horsens (sommerferie i juli og august, juleferie i december). 


Kontaktperson: Hanne Lind
Tlf. 20 63 25 06
E-Mail. hanne.ove.lind@gmail.com
Web.   Gigtforeningen

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk