layoutelementlayoutelement
 

Bo Trivsel

Bo Trivsel er et samarbejde mellem otte almene boligorganisationer i Horsens og Horsens Kommune om den boligsociale indsats. 

Projektet tager udgangspunkt i ”Helhedsplanen for den boligsociale indsats i Horsens”. 

Bo Trivsel har seks fokusområder: 

• Sundhed og trivsel 
• Børn og unge 
• PR, image og kommunikation 
• Borgerinvolvering og netværk 
• Beskæftigelse 
• Økonomirådgivning  


Find Bo Trivsel
på Facebook.     

Kontakt: Sekretariatsleder er Poul Erik Skov-Hansen Tlf. 42 14 41 40 Web   Bo Trivsel

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk