layoutelementlayoutelement
 

Dansk flygtningehjælp i Horsens

Har du lyst til at møde nye mennesker og bidrage til forståelsen mellem forskellige kulturer, så bliv frivillig ved at melde dig her hos Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Horsens. Du behøver ikke af have specielle faglige kompetencer, men skal blot have interesse for at møde andre mennesker og andre kulturer.

Frivilliggruppen i Horsens er en projektgruppe under Dansk Flygtningehjælp. Vi er en gruppe af almindelige mennesker, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskerne og mennesker med anden etnisk baggrund. Frivilliggruppens formål er at støtte flygtninge og indvandrere så de oplever sig som ligeværdige medborgere i Horsens kommune. Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp i Danmark arbejder for at fremme integration af flygtninge, og indvandrere og efterkommere i lokalsamfundet.

Når du bliver frivillig i Dansk Flygtningehjælp får du adgang til et stort netværk af 5.000 frivillige, som beskæftiger sig med integration på frivillig basis. Dansk Flygtningehjælp støtter din indsats med information, tilbud om kurser, konsulentstøtte m.m.Som frivillig tilbydes du relevante kurser i forhold til opgaven, samt deltagelse i netværksmøder for alle frivillige i vores gruppe.

Gør en forskel – Meld dig som frivillig. Vi har i Frivilliggruppen i Horsens følgende aktiviteter, som du kan melde dig til:
• Sproghjælpere på Sprogcenter Midt, Horsens afdeling
• Lektiehjælpere på Social- og Sundhedsskolen
• Frivillig på integrationscentret, hvor flygtninge aktiveres
• Kontaktperson for nye flygtninge
• Kontaktperson for flygtningefamilier

Du kan finde mere om de forskellige aktiviteter og kontaktpersoner på DFH-Horsens hjemmeside.
Før opstart som frivillig tager vi en snak med dig, om dine ønsker og muligheder.

Kontakt: Lilian Andersen
Tlf. 22 82 73 42
E-Mail  lillian@tuknet.dk
Web  Dansk Flytninge Hjælp - Horsens

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk