layoutelementlayoutelement
 

Fleksjob og skånejob - netværkscafé

Formål:  

  • At være et mødested for personer, der er langtidssygemeldte, visiteret til fleks- eller skånejob eller førtidspension  
  • At afholde aktiviteter til gavn for brugerne som eksempel virksomhedsbesøg og foredrag 
  • At give brugerne rum og mulighed for erfaringsudveksling og gensidig støtte og hjælp 
  • At støtte den enkelte person med en bisidder, såfremt man ønsker denne hjælp 
Netværkscaféen mødes i Horsens Sund By tirsdage kl. 10-12 i lige uger og tirsdage kl. 14-16 i ulige uger. 


Kontakt via Horsens Sund By 

Kontakt: C/o Horsens Sund By
Adresse. Åboulevarden 52  Postnr  8700 Horsens

Tlf. 76 29 36 75

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk