layoutelementlayoutelement
 

Frivillighedspolitik

Horsens Kommunes Frivillighedspolitik har siden år 2000 fastlagt mål og rammer for kommunens støtte til og samarbejde med frivillige foreninger på det sociale og sundhedsmæssige område. Frivillighedspolitikken er senest revideret i 2015.

Frivillighedspolitikkens grundlag er Lov om social service §18, der stiller krav om, at kommuner skal støtte det frivillige sociale arbejde med økonomisk tilskud fra §18-puljen og med organisering af samarbejdet.


De frivillige udfører et meget vigtigt arbejde
I Frivillighedspolitikken kan du læse, hvordan den frivillige indsats bliver defineret.
Horsens Kommune opfatter det frivillige sociale arbejde som et vigtigt og værdifuldt supplement til de professionelles arbejde. De frivillige er med til at fremme fornyelsen i den sociale indsats, bidrager med mangfoldighed i tilbud og et ekstraordinært menneskeligt engagement.


Vision og mål for frivillighedspolitikken
Horsens Kommunes vision er, at alle institutioner inden for børn-, unge-, voksen- og ældreområdet skal være åbne for involvering af frivillige.

Frivillighedspolitikken har en række mål - her i kort form:

  • at styrke og forbedre vilkårene for den frivillige indsats
  • at styrke samspillet mellem frivillige og Horsens Kommune og mellem frivillige
    indbyrdes
  • at synliggøre frivillighed
  • at styrke borgernes mulighed for deltagelse i frivilligt arbejde
  • at engagere flere borgere i frivilligt arbejde
  • at styrke mangfoldigheden i frivilligt arbejde
  • at styrke gode sociale netværk og skabe rammer for etablering af nye netværk
  • at udvikle en gensidig forståelse og fælles sprog på tværs af grænser og skel

Politikkens centrale værdier er, at borgerne får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed og for at indgå i gode sociale netværk samt at udvikle det frivillige arbejde.


Inddragelse og dialog

Horsens Kommunes frivillighedspolitik prioriterer inddragelse af og dialog med borgerne. 
Borgerinddragelsen foregår blandt andet gennem følgende netværk og råd:


 
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk