layoutelementlayoutelement
 

Sund By Prisen

Baggrund for Sund By Prisen
Frivilligt arbejde er vigtigt i Horsens Kommune, hvor der er fokus på Sundhed for Alle. Der er mange frivillige personer og foreninger, der yder en stor indsats inden for det sociale og sundhedsfremmende område.
 
Sund By Prisen i Horsens Kommune
For at understrege betydningen af det frivillige arbejde, der udføres har Horsens Kommune derfor indført Sund By Prisen. Prisen er en påskønnelse af en stor og engageret frivillig indsats. Prisen gives for en særlig indsats for at opnå Sundhed for Alle i kommunen.
Alle kan indstille til Sund By-prisen. Det annonceres i dagspressen og her på hjemmesiden, hvornår næste uddeling finder sted. 

Modtagere af prisen 

Sund By Prisen 2013: Styregruppen for Horsensegnens Kulturfestival for seniorer og Lotte Rasmussen, frivillig på Sønderbro (se fotos)
Sund By Prisen 2011: Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe ved Lillian Andersen og Idræt for Sjov ved Jørgen Egholm
Sund By Prisen 2008: Brædstrup Humanitære Forening ved Jens Erik Hansen
Sund By Prisen 2006: Støtteforeningen Broen ved Hans Søgaard

Indholdsansvarlig Helle  Kraglund, hekr@horsens.dk  
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk