layoutelementlayoutelement
 

§18-puljen - mulighed for økonomisk støtte

Horsens Kommune yder tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde fra §18-puljen, som er fastsat ifølge Lov om Social Service. Alle kan søge. 

Ansøgningsfrist
Deadline til 1. runde 2019 er den 12. november 2018.   
Der skal søges forud for gennemførelse af en aktivitet/et arrangement.

Ansøgningsskema 
Ansøgningsskema skal benyttes. Download skema i pdf- og word-format. 
Skemaet kan også afhentes i Sund By Butikken. 
Der er også mulighed for at søge online (log ind med NemID, husk at gemme kladden, hvis du ønsker at afbryde ansøgningen undervejs). 

Svarfrist og behandling af ansøgningerne 
Ansøgere får svar cirka 6 uger efter ansøgningsfristen.
Ansøgningerne behandles af §18-gruppen, som er en tværkommunal gruppe.

Regnskab og rapportering 
Der skal indsendes regnskab og en kort rapportering af projektet/aktiviteten senest 3 måneder efter gennemførelsen. Download skema til rapportering i pdf eller word-format.   
Skemaet kan også afhentes i Sund By Butikken. 

Aflevering af skemaer
Ansøgning og rapportering kan mailes, sendes eller afleveres personligt i Sund By. 
Horsens Sund By
Åboulevarden 52
8700 Horsens 

eller

sundby@horsens.dk

Rådgivning i forbindelse med ansøgning
Sund Bys borgerkonsulent giver råd og vejledning vedrørende ansøgning. Kontakt borgerkonsulent Jesper Nielsen, Horsens Sund By, tlf. 76 29 36 75, jesper.nielsen@horsens.dk

Oversigt fra seneste ansøgningsrunder
Se oversigt over tilsagn og afslag 1. runde 2015 - 58 foreninger/projekter har fået tilsagn, 16 har fået afslag.  
Se oversigt over tilsagn og afslag 2. runde 2015 - 43 foreninger/projekter har fået tilsagn, 15 har fået afslag. 
Se oversigt over tilsagn og afslag 1. runde 2016 - 55 foreninger/projekter har fået tilsagn, 15 har fået afslag. 
Se oversigt over tilsagn og afslag 2. runde 2016 - 35 foreninger/projekter har fået tilsagn, 11 har fået afslag. 
Se oversigt over tilsagn og afslag 1. runde 2017 - 47 foreninger/projekter har fået tilsagn, 19 har fået afslag.
Se oversigt over tilsagn og afslag 2. runde 2017 - 54 foreninger/projekter har fået tilsagn, 7 har fået afslag.
Se oversigt over strakspuljen 2017 - 12 foreninger/projekter har fået tilsagn, 1 har fået afslag
Tilsagn og afslag 1. runde 2018 - 38 foreninger har fået tilsagn, 18 har fået afslag, 3 afventer afklaring (oversigt på vej)
Se oversigt over tilsagn og afslag 2. runde 2018 - 30 foreninger/projekter har fået tilsagn, 10 har fået afslag

Ansøgning udenfor ansøgningsrunderne
Der er reserveret en pulje, der undtagelsesvist kan søges til frivillige sociale initiativer uden for ansøgningsrunderne.
Der anvendes ansøgningsskema som ved §18-ansøgningerne, gør venligst opmærksom på, om I ønsker ansøgningen behandlet uden for runderne.
Kriterier svarer til gældende kriterier for §18-ansøgninger.

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk