layoutelementlayoutelement
 

Faciliteter i Sund By Butikken

Sund Bys samarbejde med foreninger
Horsens Sund By samarbejder med frivillige ildsjæle og foreninger, blandt andet i forhold til:
- Opstart af grupper
- Økonomi, regler og udvikling
- Praktiske forhold såsom mødelokaler og kontorhold

- Brug af kommunikation og sociale medier
- Tilbud om annoncering af opgaver som frivillig i foreninger og kommunale institutioner


I Sund By Butikken kan du:

- Få en kop kaffe i cafeen og finde materialer om frivillig, selvhjælp og sundhed. Flere foreninger bruger cafeen til at tilbyde åben rådgivning eller vejledning.
- Lave en aftale med en af Sund Bys medarbejdere, for eksempel om hjælp til at annoncere efter frivillige og synliggørelse af jeres forening  
- Låne lokaler. Foreninger, der er baseret på frivilligt, socialt og sundhedsfremmende arbejde kan låne mødelokalerne på Åboulevarden. Du kan reservere et af de tre lokaler ved at kontakte Sund By Butikken. Du kan også låne mødelokalerne udenfor Butikkens åbningstid. Mødelokale 1 opg 2: cirka plads til 15 personer i hvert, mødelokale 1 og 2 lagt sammen: cirka 30-35 personer, mødelokale 3: cirka 25 personer.
- Låne projektor - (mod depositum) 
- Låne krolf-sæt med udstyr til 6 deltagere (mod depositum)
- Låne stavgangsudstyr til foreninger eller grupper (mod depositum)
- Låne et transportabelt anlæg med teleslynge. Anlægget er egnet i lokale på op til 50 m2. (depositum) 


Hjertestarter
Midt i Sund By Butikken kan du finde en hjertestarter.

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk