layoutelementlayoutelement
 

Jubilæum i FAKS

Kender du til kroniske smerter?
Formålet med en smertegruppe er at møde ligesindede, udveksle erfaring, drage omsorg og give støtte til hinanden, for derigennem at få ressourcer til at leve et godt liv, på trods af smerter.
Gruppen er åben for alle, der kender til smerter uanset diagnose. Pårørende er også velkomne, da der kan være mange spørgsmål, når ens nære bliver ramt af smerter.
Gruppen er en lokalafdeling af FAKS Foreningen af Kroniske Smertepatienter, som er landsdækkende, og lokalafdelingen kan derfor trække på landsforeningens erfaring og ressourcer.


Torsdag den 25. juni holder FAKS åbent hus kl. 15.16.30 - FAKS har 25 års jubilæum. 

Mødested og tidspunkt: Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens følgende dage:
Torsdag i lige uger kl. 15.00 til kl. 16.30
Tirsdag i ulige uger kl. 10.00 til kl. 11.30

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk