Åben gruppe for personer med kroniske smerter

Kender du til kroniske smerter?

Formålet med en smertegruppe er at møde ligesindede, udveksle erfaring, drage omsorg og give støtte til hinanden, for derigennem at få ressourcer til at leve et godt liv, på trods af smerter.

Gruppen er åben for alle, der kender til smerter uanset diagnose. Pårørende er også velkomne, da der kan være mange spørgsmål, når ens nære bliver ramt af smerter.
Gruppen er en lokalafdeling af FAKS Foreningen af Kroniske Smertepatienter, som er landsdækkende, og lokalafdelingen kan derfor trække på landsforeningens erfaring og ressourcer.

Mødested og tidspunkt:  Sund By Butikken, Åboulevarden 52, 8700 Horsens følgende dage: 

Torsdag i lige uger kl. 15.00 til kl. 16.30
Tirsdag i ulige uger kl. 10.00 til kl. 11.30Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk