layoutelementlayoutelement
 

Fyraftensmøde for alle mænd

Det er Horsens Sund By og det boligsociale kontor Bo Trivsel, der står bag det nye initiativ for mænd. Med inspiration fra andre steder i Danmark, som også har taget konceptet til sig, inviterer Sund By og Bo Trivsel til kickoff for projektet Mænds Mødesteder. 

Startskuddet til Mænds Mødesteder lyder den 11. maj kl. 16.30-18.30 i Søndergien, Axelborg Torv 1. ”

Vi tænder op i grillen og inviterer til et uformelt kickoff-møde, hvor alle mænd er velkomne. I Mænds Mødesteder indgår ikke alkohol og rusmidler, men ellers er det kun fantasien, der sætter grænser for aktiviteterne”, siger Poul Erik Skov-Hansen, leder af Bo Trivsel. 

Det er altså ikke planlagt, hvilke aktiviteter, der skal komme ud af kick off-mødet. Mødet er en mulighed for at være med til at skabe et eller flere steder, hvor man(d) mødes om aktiviteter, som mændene selv ønsker. Man kan derfor forestille sig, at der kommer alt fra madklub, læsegruppe, kortspil og computer-gruppe til værksted og cykelklub ud af mødet.


Tanken bag Mænds Mødesteder 
Mænds Mødesteder er for alle mænd over 18 år og er en mulighed for socialt samvær med andre mænd i et uformelt miljø. Mænds Mødesteder er for alle - gift, ugift, single, eller samboende, under uddannelse, i arbejde eller udenfor arbejdsmarkedet – bare du vil være aktiv og social med andre mænd, er du velkommen. 

Mere information: 
Kontakt sundhedskonsulent Helle Kraglund, hekr@horsens.dk, 21 18 57 58. 
Forum for Mænds Sundhed har fået konceptet til Danmark, se mere på sundmand.dk ogwww.facebook.com/maendsmoedesteder

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk