layoutelementlayoutelement
 

Kaffebord på Jørgensens Hotel

Ældre Sagen i Horsens kommune inviterer på kaffebord på Jørgensens hotel.

Gratis deltagelse - men tilmelding efter "først til mølle pricippet".

Sted
Jørgensen Hotel, Søndergade, Horsens

Tidspunkt
Søndag den 15. november kl. 14.30

Tilmelding
Den 11. november 2015 mellem kl. 11.00  og kl. 16.00 til Grete Nymark, tlf. 25 34 25 32.


 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk