layoutelementlayoutelement
 

International Lungedag

Program

16.00 Velkomst v/borgmester Peter Sørensen

16.10 Frivillig i Horsens v/Jesper Nielsen, borgerkonsulent, Sund By

16.30 Lungesyg i Horsens v/Mai-Britt Thyrring, Horsens Kommune

16.45 Lungesagen i Horsens v/Anne Lene Løvbjerg, byrådsmedlem

17.00 Lungemedicin v/Horsens apotekere

17.15 Astma v/Tina Brandt Sørensen, lungespeciallæge

17.30 Lungeforeningens lokalafdeling v/Klaus Skjærlund, formand

17.45 Rygestop v/Helle Kraglund, konsulent, Sund By

17.45 Lungefunktionstest v/Lungeambulatoriet, Horsens


Sted
Foredragssalen, Rådhuset i Horsens

Tidspunkt
Onsdag den 18. november 2015

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk