layoutelementlayoutelement
 

Ulven kommer

Danmarks Naturfredningsforening, DN, inviterer til foredrag om ulve. Kirstine og Loulou fra Verdensnaturfonden vil fortælle om deres oplevelse med ulve i Finland og Bo Håkonson fra DN fortæller om, hvor udbredt ulven er i Danmark. hvordan det vil udvikle sig i fremtiden, og hvor farlige ulve egentlig er for mennesker.

Alle er er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.

Efter foredraget holder DN Horsens sit årsmøde.

Tidspunkt
Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.00

Sted
Sund By, Åboulevarden 52, 8700 Horsens

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk