layoutelementlayoutelement
 

Horsens Kommune og WHO

Medlemsskab af netværk
Horsens Kommune er medlem af to internationale netværk: WHOs Healthy Cities Network (Netværk af Sunde Byer) og WHOs Safe Communities Network (Sikre og Trygge Lokalsamfund). 
Horsens Kommune har været medlem af WHO Healthy Cities Network siden 1987. Horsens Kommune blev optaget i Safe Communities-netværket i 2003. 
Begge netværk bidrager til at Horsens Sund By er opdateret med nyeste viden på områderne. 

Sundhedsfremme på den politiske dagsorden
Sundhedsfremme og forebyggelse prioriteres højt på den politiske dagsorden i Horsens Kommune. Sundhedsfremme er et fælles-kommunalt ansvar. 
Hovedemner er: 

  • Bæredygtighed
  • Borgerdeltagelse 
  • Netværk
  • Tværsektorielt samarbejde

Disse emner går hånd i hånd med kernepunkterne i den sjette fase af WHO Healthy Cities-netværket, som Horsens Kommune har tilsluttet sig i årene 2014-18. 
Nøgleord i indsatsen er lighed i sundhed, borgerdeltagelse og samarbejde mellem frivillige og kommunen. 

Mere information
Inge Kristiansen, leder af Horsens Sund By, inge.kristiansen@horsens.dk 
For yderligere oplysninger kontakt
Leder af Sund By Inge Kristiansen
Tlf.: 76 29 36 75
E-mail: inge.kristiansen@horsens.dk


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk