layoutelementlayoutelement
 

Værdier og vision for Sund By

Horsens Deklarationen  

I 2001 vedtog Horsens Byråd "Horsens Deklaration om Bæredygtighed og Sundhed for Alle". 

Vision 
Byrådets mål er at fremme borgernes sundhed gennem en fortsat udvikling af bæredygtige lokalsamfund i kommunen.   

Værdigrundlag
Vi bør stræbe efter: 
- Sundhed for Alle i alle livets faser med respekt for det enkelte mennesker
- Lighed i Sundhed, hvor mennesker skal have lige muligheder for at leve et godt liv under hensyn til fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forskelligheder  

 
Læs hele deklarationen
Hent deklarationen og find en uddybning af ovenstående - find også vigtige årstal, som leder op til deklarationens vedtagelse. 

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk