layoutelementlayoutelement
 

Støtte til pårørende

”Støt den pårørende” er et tilbud om støtte til dig, der er ægtefælle, kæreste eller voksent barn af et menneske, der har fået:
• en alvorlig sygdom
• en kronisk sygdom

Det kan fx være kræft, hjertekarsygdom, sklerose eller demens.

Som pårørende skal man ofte være støtte for den syge, holde sammen på familien og løse mange praktiske opgaver. Den støtte er af vital betydning for det syge familiemedlem.

Frivillige aflastere
Selvhjælp har en gruppe frivillige, der gerne vil aflaste dig som pårørende. De kan tage sig af dit syge familiemedlem, mens du går en tur, køber ind eller besøger en ven. Den frivillige kan følge dit familiemedlem til undersøgelse på sygehuset, hjælpe jer med indkøb eller være en god samtalepartner for dig i din situation. Tanken er, så vidt muligt, at give den hjælp, I har brug for, for at få hverdagen til at hænge sammen.

Hjælpen er gratis. Vi har tavshedspligt.


Mere information

Henvendelse til selvhjælpskoordinatoren, tlf. 76 29 36 75 eller sundby@horsens.dk

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk