layoutelementlayoutelement
 

Tilbud på kræftområdet

 

Der findes forskellige tilbud i Horsens, som kan hjælpe tidligere eller nuværende kræftramte, pårørende og efterladte.  
 
Fra Kræft til Kræfter  
Fra Kræft til Kræfter er et rehabiliteringstilbud for borgere over 18 år, bosat i Horsens Kommune, der har eller har haft kræft.
Forløbet varer 12 uger, og er sammensat af:
- individuelle samtaler med sygeplejerske og/eller fysioterapeut
- fysisk træning en time to gange om ugen
- cafemøde en time en gang om ugen. Cafemødet består af oplæg og dialog om aktuelle emner, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med andre, der har haft kræftsygdom
- samtale med klinisk diætist eller psykolog ved behov

Der er løbende optag på holdet, og du skal henvises af egen læge eller behandlende sygehus til forløbet.
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Tina Hedeager, Fra Kræft til Kræfter, Vital Horsens afd. Ceres, Tlf.: 76 29 38 11

 

Unge med kræft
15-39 år. Kontakt Ungkræft tlf: 35257472, eller Fra Kræft til Kræfter tlf: 76 29 28 51 for nærmere info. Der er afdelinger i både Århus og Vejle.


Fælles om Kræft
Fælles om Kræft i Horsens tilbyder hyggeligt samvær og gymnastik i varmtvandsbassin. De mødes den 1. og 3. torsdag i hver måned fra kl. 19.00-21.00. Aftenen starter med en times møde, efterfulgt af en times varmtvandsgymnastik. Der er professionel instruktør tilknyttet.
Fælles om Kræft mødes i Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, 2. sal, Lokale A.
Tilmelding til varmtvandsgymnastik hverdage mellem kl. 17 og 19: Tlf.: 75 64 13 24

 
Professionel kræftrådgivning i Sund By Butikken
Kræftramte og deres pårørende tilbydes gratis professionel rådgivning i Sund By Butikken, Åboulevarden 52. En rådgiver fra Kræftens Bekæmpelse står for rådgivningen. Information om tidspunkter og tidsbestilling til rådgivning kan ske ved henvendelse til Sund By Butikken på telefon telefon 76 29 36 75. 

  
Kvindekræftgruppen

Kvindekræftgruppen er en åben gruppe for kvinder, der har eller har haft kræft.
Gruppen mødes kl. 19.00-21.00 den 1. mandag i måneden i Sund By Butikken, Åboulevarden 52. Læs mere om gruppen under oversigten over frivillige sociale foreninger

PROPA Samtalegruppe
Gruppe for prostatakræftpatienter og deres pårørende mødes i Sund By.
Læs mere om gruppen ved at klikke her


Mænd, der har eller haft kræft
Gruppe kun for mænd, hvor man kan mødes for at tale om sygdommen - og meget andet. Læs mere om gruppen.


Kunst & Kræft 
Kræftramtes kreative værksted. 
Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Horsens har i samarbejde med Billedskolen på Horsens Kunstmuseum oprettet et kreativt tilbud for kræftramte og tidligere kræftramte. Det foregår hver mandag kl. 10-12 på Horsens Kunstmuseum. Du kan bare møde op, der er ingen tilmelding og det er gratis at deltage. Der er materialer til rådighed til din opstart. 
Du får hjælp af Beth Justesen, der til daglig underviser på Billedskolen. 


Bassintræning for brystopererede
Varmtvandsbassinet i Horsens Sundhedshus er rammen for bassintræning for brystopererede. Mandage fra 19.45 - 20.30 er der træning ledet af fysioterapeut og fredage 15.15, 16.05 og 16.55 ledes træningen af personer, som selv har haft brystkræft, og som har kendskab til træning og øvelser for denne deltagergrupper. Kontakt: Marianne Christensen telefon: 2323 3711, mail: mc@suof.dk eller se nærmere på hjemmesiden www.suof.dk

Kræftens Bekæmpelse Horsens på Facebook
Find Kræftens Bekæmpelses lokalforenings side på Facebook

 

Selvhjælp i Horsens Sund By
Selvhjælp tilbyder forskellige grupper, som kan være relevante, se mere under Selvhjælp

 

 

 
 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk