layoutelementlayoutelement
 

Sundhedspolitik

Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-18 - Sundhed med vilje

Sundhedspolitikken 2015-2018 sætter rammerne for Horsens Kommunes sundhedspolitiske indsats i perioden 2015-2018. 

 Visionerne for politikken er: 
- Borgerne i Horsens Kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet
- Borgerne i Horsens Kommuene skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv 
- Borgerne i Horsens Kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje 

Principper for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats
De indsatser, som Horsens Kommune iværksætter for at nå de sundhedspolitiske mål, tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: 
- Sundhedsfremme og forebyggelse 
- Egenmestring - læring, trivsel og personlig egenmestring
- Tidlig indsats 
- Rehabilitering
- Samskabelse - samarbejde på tværs i Horsens Kommune. Horsens Kommune danner partnerskaber med civilsamfundet, private og andre offentlige parter 
- Evidens - vi gør det, der virker og dokumenterer vores indsats 

 


Horsens Kommunes byvåben

Horsens Sund By/Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Telefon: 76 29 36 75
Mail: sundby@horsens.dk