layoutelementlayoutelement
 
Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabilitering

Velkommen til Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning i Horsens Kommune.
Horsens Kommune har en række forskellige tilbud på trænings og rehabiliteringsområdet, både genoptræning og vedligeholdende træning til kommunens borgere med behov herfor.

Tilsammen varetager vores fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og assistenter en lang række rehabiliteringsopgaver både efter visitation fra Myndighedsafdelingen i Horsens Kommune og efter visitation fra sygehusene. Sygehuset udarbejder i forbindelse med udskrivelsen en genoptræningsplan til borgeren, hvis det vurderes, at der er behov for genoptræning.

Desuden fungerer vi som praktiksted for både ergoterapeut- og fysioterapeutskolen. 

 

Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning består af en central træningsdel:

Vital Horsens, Langmarksvej 85G, indgang Vest
8700 Horsens
Tlf.: 7629 3751

samt 4 distriktsteams:

Team Lindehøj
Langmarksvej 85G
8700 Horsens
Tlf.: 7629 3795

        Team Ceres
        Nørretorv 1-3
        8700 Horsens
        Tlf.: 7629 2828
Team Præsthøjgården
Ternevej 66
8700 Horsens
Tlf.: 7629 4942
        Team Vesterled
        Vesterled 1
        8740 Brædstrup
        Tlf.: 7629 7126

Den centrale træningsdel af Vital Horsens tilbyder følgende former for træning:

De fire distriktsteams tilbyder følgende former for træning:

  • Træning i eget hjem, nærmiljø eller på center både efter Sundhedsloven og Serviceloven 
  • Selvtræning på Sundhedscentrene

Træningsydelserne er gratis. Der kan evt. forekomme egenbetaling af personlige træningsrekvisitter, samt udgifter til befordring.

Klik her , hvis du er interesseret i kvalitetsstandarderne for træningsområdet.

Ud over de beskrevne tilbud findes der mange tilbud om træning i frivillig regi. Klik her for yderligere info om motion i frivillig regi.

Borgere kan rette henvendelse angående vedligeholdelsestræning til:

Rådgivningsteamet i Handicap- og Ældrerådgivningen 7629 4500, mandag-fredag i tidsrummet  8.30 - 13.00 dagligt,

eller på mail: myndighed@horsens.dk

Vi tilstræber at opnå en balance mellem borgerens egne  ønsker og den faglige terapeutiske vurdering. Derfor har vi arbejdet med målsætningen for Trænings og Rehabiliteringsenheden.

Vi vil gerne understøtte borgere i et godt og aktivt liv se vores film her

 
Et §83a forløb i Horsens Kommune
 

 

 
For yderligere oplysninger kontakt
Vital Horsens - Centrum for Sundhed og Træning
Tlf.: 7629 3751
E-mail: vitalhorsens@horsens.dk