Skip Navigation

National støtte

Der findes forskellige muligheder for at få rådgivning og støtte til det frivillige arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Landsdækkende center for frivilligområdet, der rådgiver og støtter det frivillige sociale arbejde.

Centret rådgiver foreninger om at søge økonomisk støtte og om at skrive ansøgninger. Centret tilbyder desuden kurser for det frivillige foreningsområde.

Puljer og fonde

Der er særlige vejvisere til lokale og landsdækkende fonde og puljer, som blandt andet kan findes på biblioteket.

Se mere hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Her kan du finde oversigt over puljer og fonde, som kan søges inden for det frivillige sociale arbejde.

Du kan læse mere om mulighederne for foreningsadgang til fondsportalen fonde.dk med hjælp fra Sund By her

Kontakt os

Kontakt os

Horsens Sund By / Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens

Telefon: 76 29 36 75 

Send sikker post