Skip Navigation

Det folkelige forum

Cirka 150 frivillige foreninger og grupper i Horsens Kommune er medlemmer af Det Folkelige Forum, som er et netværk for den frivillige indsats inden for det sociale og sundhedsfremmende område

Det Folkelige Forum giver frivillige og foreninger mulighed for at danne netværk, udveksle erfaringer og skabe samarbejde på tværs.

Netværket bidrager til at skabe fælles sprog og forståelse og er på den måde med til at udvikle og skabe sammenhæng i den frivillige sociale indsats i Horsens Kommune.

Det Folkelige Forum arrangerer fem årlige seminarer/kurser, hvoraf det ene er et døgnseminar med overnatning. Der tilbydes inspirerende oplæg, dialog med politikere og kommunale nøglemedarbejdere, viden om nye tiltag, nyttige instruktioner i f.eks. førstehjælp og konflikthåndtering m.v.

Det er desuden indenfor rammerne af Det Folkelige Forum, at den årlige nationale frivillighedsdag markeres.

Deltagere og aktiviteter i Det Folkelige Forum

Det Folkelige Forum er åbent for alle frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område. Foreninger, der modtager støtte fra §18-puljen, er automatisk inviteret til at deltage i Det Folkelige Forums arrangementer.

Horsens Sund By er tovholder for netværket. Medlemmer af netværket er selv med til at bestemme indholdet af aktiviteterne ligesom der nedsættes arbejdsgrupper efter behov.

Hvis din forening/borgergruppe har lyst til at være med i Det Folkelige Forum så kontakt Sund Bys borgerkonsulent på 76 29 36 75.

Frivillige sociale foreninger

Vi har rigtig mange forskellige frivillige, sociale foreninger i Horsens. Gå til oversigten

Kontakt os

Kontakt os

Horsens Sund By / Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens

Telefon: 76 29 36 75 

Send sikker post