Horsens Sund By
Databeskyttelse

Databeskyttelse (GDPR)

Forside Horsens Sund By Databeskyttelse
Fællesskab.

I Horsens Kommune prioriterer vi personoplysninger højt, og vi har derfor stort fokus på at behandle alle oplysninger sikkert. Det gælder hvad end der er tale om borgere, foreninger, virksomheder, samarbejdspartnere eller ansatte.

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne kontakte dig når du har henvendt dig til Sund By, Horsens Kommune via kontaktformularen på Sund Bys hjemmeside.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold


Horsens Kommune er dataansvarlig
Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
horsens.kommune@horsens.dk  

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89 

Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil vi har kontaktet dig på baggrund af din henvendelse til os. Derefter bliver oplysningerne slettet.   

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

Databeskyttelsesrådgiver 

Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk  

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.
Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89 

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk 

Læs mere her

Find Horsens Kommunes information om databeskyttelse.

bubble