Horsens Sund By
Netværk

Vi løfter i flok - lokalt, nationalt og internationalt

 

Fællesskab.

Horsens Sund By - en del af noget større

Horsens Sund By er med til at løfte dagsordener omkring mere bæredygtige, inkluderende og sunde samfund og byer. Vi har mere end 30 års erfaring med at videndele, kapacitetsudvikle og nytænke indsatser i tværgående netværk, både i Danmark og internationalt. 

WHO Healthy Cities Network

Horsens Kommune har siden 1987 været medlem af det internationale netværk: WHOs Healthy Cities Network (Netværk af Sunde Byer). Har du lyst til at høre mere om netværket og Horsens Kommunes arbejde heri kan du kontakte leder af Sund By, Ingunn S. Jacobsen, som også er medlem af netværkets Advisory Board.

Sundhedsfremme og sammenhængskraft prioriteres højt på den politiske dagsorden i Horsens Kommune. Sundhedsfremme er nemlig et fælles-kommunalt ansvar. Hovedemner er: 

  • Bæredygtighed
  • Borgerdeltagelse 
  • Netværk
  • Tværsektorielt samarbejde

Disse emner går hånd i hånd med kernepunkterne i den syvende fase af WHO Healthy Cities-netværket, som Horsens Kommune har tilsluttet sig i årene 2019-2025. Rammen omkring fase syv er FN's 17 Verdensmål og de seks P'er: People, Places, Participation, Prosperity, Peace, Planet. Læs mere om Verdensmålene og de seks P'er her

Nøgleord i indsatsen er lighed i sundhed, borgerdeltagelse og samarbejde mellem frivillige og kommunen. 

Sund By Netværket i Danmark

Horsens Kommune har været medlem af det nationale netværk af Sunde Byer i Danmark siden 1991. 
Netværket består i øjeblikket af 53 kommuner.

Udgangspunktet for Sund By Netværket er, at de danske kommuner har det afgørende ansvar for folkesundheden. I Sund By Netværket arbejdes der med kompetenceudvikling, erfaringer deles fra kommune til kommune, og folkesundhedsindsatsen kvalificeres for, og med, borgerne. Dét gøres særligt på tværs af fagskel og sektorer og sammen med nationale og lokale aktører, myndigheder, forskningsinstitutioner og civilsamfund.

I Sund By Netværket arbejder man for at ”give folkesundheden en stemme og en styrke” i den kommunale og nationale prioritering. Derfor målrettes faglige aktiviteter til hele spændet fra politikere og ledere til konsulenter og praktikere samt interessenter som Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Netværket består pt. af 19 temagrupper, som dækker mange forskellige temaer og områder på folkesundhedsdagsordenen. Fra de klassiske KRAM-temaer som alkohol, tobak, overvægt og fysisk aktivitet til Verdensmål, lokalsamfundsudvikling, mental sundhed og det gode ungeliv - og mange flere. Læs mere om temagrupperne her

Har du lyst til at høre mere om Sund By Netværket kan du kontakte udviklingskonsulent i Sund By, Christian Fly Gregersen, som er medlem af bestyrelsen og del af formandskabet for temagruppen "Verdensmålene i et folkesundhedsperspektiv".

Du kan læse mere på Sund By Netværkets hjemmeside

bubble