Skip Navigation

Fra Kræft til Kræfter

Fra Kræft til Kræfter er et rehabiliteringstilbud for borgere over 18 år, bosat i Horsens Kommune, der har eller har haft kræft.

Forløbet varer 12 uger, og er sammensat af:

  • individuelle samtaler med sygeplejerske og/eller fysioterapeut
  • fysisk træning en time to gange om ugen
  • samtale med klinisk diætist eller psykolog ved behov 
  • cafemøde en time en gang om ugen.

Cafemødet består af oplæg og dialog om aktuelle emner, erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med andre, der har haft kræftsygdom

Der er løbende optag på holdet, og du skal henvises af egen læge eller behandlende sygehus til forløbet.

Yderligere oplysninger og kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Tina Hedeager
Fra Kræft til Kræfter, Vital Horsens afd. Ceres
Telefon: 76 29 38 11

Kontakt os

Kontakt os

Horsens Sund By / Sund By Butikken 
Åboulevarden 52
8700 Horsens

Telefon: 76 29 36 75 

Send sikker post