Horsens Sund By

Aktive landsbyer

Aktive landsbyer
Forside Aktive landsbyer

Et lokalsamfund med stærkt sammenhold, hvor man hjælper hinanden og tager fælles ansvar: Det er et sted, hvor man gerne vil vokse op, flytte til og blive boende i mange år. Det gælder i alle nærområder – fra de mindre landsbysamfund til de travle bydele midt i Horsens by. Derfor samarbejder vi målrettet for at styrke de lokale fællesskaber rundt omkring i hele kommunen.

Horsens Sund By er med til at understøtte udvikling, nytænkning og fællesskab i landsbysamfund og mellembyer i hele Horsens kommune på flere forskellige fronter, som: 

  • Kontaktperson og koordinator for Landsbyrådet
  • Kontaktperson for SAMBY - de mindre bysamfunds samarbejdsforum
  • Administrator for mindre ansøgninger til Landsby- og Mellembypuljen
  • Koordinator for borgerbudgetteringsprojektet 'Trygge Landsbyer', hvor landsbyer modtager økonomisk støtte til nye initiativer og projekter der kan styrke sammenholdet, udviklingen og trygheden. 

Du kan finde links til landsbyerne i Horsens Kommune på Landsbyrådets side på horsens.dk.

Mere info vedr. samarbejde og udvikling af lokalsamfund og landsbyer i Horsens Kommune kan fås hos Sund Bys borger-, forenings- og frivillighedskonsulent der er brobygger mellem de aktive landsbyer og Horsens Kommune. Kontakt via mail eller på 76 29 36 75. 

#Horsenssundby
bubble