Horsens Sund By

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper
Forside Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælp er til dig, der ønsker at møde andre, som er i samme livssituation som dig selv. I en selvhjælpsgruppe vil du opleve, at du ikke er alene og at der er andre, der forstår dig og din situation. Du får mulighed for at lytte til og lære af andres erfaringer i et ligeværdigt fællesskab. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvhjælp ikke er terapi eller behandling. Det er hjælp til selvhjælp i et godt og trygt fællesskab.

Sund By har mange forskellige selvhjælpsgrupper og netværk for børn, unge, voksne, seniorer og pårørende. Grupperne etableres på baggrund af temaer. Temaerne kunne fx omhandle at være forældre til et barn med udfordringer, livet som pårørende, at leve med en diagnose, at have senfølger eller at være i sorg. Deltagerne i gruppen er fælles om temaet.

En selvhjælpsgruppe ledes af to frivillige igangsættere, som er gode til at sætte samtaler i gang og stille relevante spørgsmål. De skaber tryghed og hjælper gruppen med at blive dannet. Når selvhjælpsgruppen er etableret, og igangsætterne har været med en periode, er der mulighed for at deltagerne fortsætter som en netværksgruppe uden igangsættere.

Har du lyst til at høre mere om rollen som frivillig i selvhjælpsgruppe eller en trivselsgruppe? Vi hører meget gerne fra dig! Kontakt os på 76 29 36 75, sundby@horsens.dk eller via kontaktformularen her

Hvad er en selvhjælpsgruppe

En selvhjælpsgruppe består typisk af 5–10 personer og gruppen ledes af to frivillige igangsættere. Deltagerne aftaler fælles grupperegler og alle har tavshedspligt. Gruppen mødes ca. 10 gange på et fast tidspunkt, typisk 2 gange om måneden. Det er gratis at deltage.

Vil du gerne høre mere om selvhjælps- og netværksgrupper for voksne kan du kontakte Sund Bys koordinator på kkoc@horsens.dk eller +45 25 11 93 93. 

Vil du gerne høre mere om grupper for børn og unge, kan du kontakte Sund Bys koordinator på dbp@horsens.dk eller +45 24 67 48 24. 

Du finder mere information om alle aktive selvhjælps- og netværksgrupper på Fællesskabsportalen

#Horsenssundby
bubble