Horsens Sund By

FællesskabsCyklen

FællesskabsCyklen
Forside FællesskabsCyklen

Fællesskab på nye måder

I Horsens Sund By har vi en lang tradition for at skabe stærke fællesskaber sammen med og mellem borgere. Det gør vi ud fra en tro på at vi bedst finder vej sammen. Det er når vi mødes, taler sammen og engagerer os i hinanden at den største værdi skabes og 1+1 kan blive til 3.

Denne fælles samtale er udgangspunktet for FællesskabsCyklen, hvor vi kører ud i by og land, møde mennesker, folder FællesSkabet ud og sammen er nysgerrige på hvordan vi skaber stærke, inkluderende fællesskaber og styrker den åbne samtale om ensomhed og det der er svært. 

Cyklen og dens mange funktioner og materiale muliggør den gode dialog og dybdegående samtale om fællesskab, ensomhed, meningsfuldhed og hvordan vi kommer hinanden noget mere ved. Vi sætter fokus på hvad der skaber stærke fællesskaber, hvordan vi alle kan bidrage, og hvorfor selv de mindste handlinger kan få enorm værdi. Vi tror på, at summen af små hverdagshandlinger kan skabe stor forandring når bare vi er fælles om det. Alle skal have mulighed for at deltage i et fællesskab, og alle har et eller andet at bidrage med – det skal vi have sat fokus på.

Har du et arrangement, et møde eller bare en god idé hvor fokus skal være på fællesskab, ensomhed, meningsfuldhed osv.? Måske FællesskabsCyklen skal tænkes ind i jeres planer? Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan skabe rum for den gode snak om fællesskab. 

#Horsenssundby
bubble