Horsens Sund By

Foreningsrådgivning og netværk for frivillighed

Foreningsrådgivning og netværk for frivillighed
Forside Foreningsrådgivning og netværk for frivillighed

Cirka 150 frivillige foreninger, projektgrupper og hverdagsfrivillige i Horsens Kommune er medlemmer af Det Folkelige Forum, som er et dialog- og samarbejdsnetværk for den frivillige indsats inden for primært det sociale og sundhedsfremmende område

Det Folkelige Forum giver frivillige og foreninger mulighed for at danne netværk, udveksle erfaringer, efterspørge rådgivning og støtte, samt skabe samarbejde på tværs.

Netværket bidrager til at skabe fælles sprog og forståelse og er på den måde med til at udvikle og skabe sammenhæng i den frivillige sociale indsats i Horsens Kommune.

Det Folkelige Forum arrangerer ca. 3-4 årlige seminarer/kurser. Der tilbydes inspirerende oplæg, dialog med politikere og kommunale nøglemedarbejdere, viden om nye tiltag, kurser i f.eks. rekruttering og fundraising, nyttige instruktioner i f.eks. førstehjælp og konflikthåndtering m.v.

Deltagere og aktiviteter i Det Folkelige Forum

Det Folkelige Forum er åbent for alle frivillige foreninger på det sociale og sundhedsfremmende område. Foreninger, der modtager støtte fra §18-puljen, er automatisk inviteret til at deltage i Det Folkelige Forums arrangementer. 

Horsens Sund By er tovholder for netværket. Medlemmer af netværket er selv med til at bestemme indholdet af aktiviteterne ligesom der nedsættes arbejdsgrupper efter behov. Der eksisterer desuden en række andre mindre netværk for f.eks. foreninger, der arbejder med sårbare familier, datastuer for ældre, pensionistforeninger, centerråd, patientforeninger, landsbyer, Sønderbrogruppen m.v.

Hvis din forening/borgergruppe har lyst til at være med i Det Folkelige Forum så kontakt Sund Bys borger-, forenings- og frivilligkonsulent på 76 29 36 75.

#Horsenssundby
bubble