Horsens Sund By

OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen

OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen
Forside OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen

Sund By har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Folkekirken i Horsens videreudviklet de tilbud, der allerede er til borgere, der møder sorg.

I det nye initiativ tages et helhedssyn på sorg, så også familien og skolerne kan få støtte i at håndtere børn og unge i sorg bl.a. ved individuel samtale, sparring fra en sorgvejleder, oplæg i klassen og en café for voksne, hvor temaet er at leve med sorgen.

Sorgvejledere - et helhedsperspektiv

Som en del af initiativet er der uddannet 15 sorgvejledere (skoledistriktsrådgivere, familiebehandlere og præster), som med afsæt i den nyeste viden om sorg, kan lede sorggrupper eller have individuelle samtaler med børn, unge og familier.

Sund By er til rådighed med oplysning, rådgivning og formidling af muligheder forbundet med sorg.

Vi håber, at vi med den samlede sorghandleplan kan nedbryde tabuer om sorg og bidrage til støttende fællesskaber for de borgere, der møder sorgen.

 

Skolens handleplan:

Skolen er det sted, hvor barnet tilbringer mest tid i løbet af hverdagen, og derfor har skole og klassekammerater stor betydning for det sørgende barn.

Skolens handleplan er et redskab til at kunne støtte den sørgende elev, skolekammerater og lærere.

Horsens Sund by tilbyder støtte i at opdatere sorghandleplanen og giver praktiske og konkrete råd til, hvordan skolen kan arbejde med sorg i klassen og medvirke til at god kommunikation i hjemmet.

 

Lær om Sorg:

Laura på 13 år deltager i en af Sund By’s sorggrupper og udtaler: ”Alle var kede af det derhjemme, men i skolen var verden, som den plejede at være. Det havde jeg brug for og det hjalp mig rigtig meget”.

Laura fortæller, at hun oplevede stor omsorg og opmærksomhed fra klassekammeraterne og lærerne – især i den første tid. Hun oplevede, at skolekammeraterne var bange for at sige noget forkert, der kunne få hende til at græde. Dette er en meget typisk situation for elever i sorg.

Derfor tilbyder Sund By oplægget ’Lær Om Sorg’ til skolens mellemtrin. Formålet er at lære eleverne om sorg og støtte og at nedbryde tabuer om sorg.

 

Du er meget velkommen til at kontakte Sund By på 76 29 36 75 eller sundby@horsens.dk, hvis du vil vide mere om det nye sorginitiativ i Horsens.

#Horsenssundby
bubble