Horsens Sund By

OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen

OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen
Forside OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen

OmSorg - fordi ingen skal stå alene i sorgen

Horsens Sund By og Horsens Provsti har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse udviklet et initiativ til alle børn, unge, voksne og seniorer, der har sorg tæt inde på livet. Det er en håndsrækning både til den første og den vigtige, langsigtede hjælp.

Videnscenter er Horsens Sund By, som står til rådighed med oplysning, rådgivning og formidling af muligheder forbundet med sorg.

Sorgvejledere er uddannede i at være gruppeledere i en sorggruppe og i at holde individuelle samtaler om sorg med børn, unge og familier. Sorgvejlederen er god at tale med om sorgen og det, der er svært.

I Horsens er flere skoledistriktsrådgivere, familiebehandlere og skoledistriktets præster uddannet sorgvejledere og kan derfor også rådgive skolen om sorg.

Kontakt Horsens Sund By for at finde en sorgvejleder, der kan hjælpe jer.

Børn og unge i sorg rammes helt naturligt af stærke følelser, der kan være svære at håndtere og svære for omgivelserne at forstå.

Det er vigtigt for barnet/den unges trivsel, at de møder opmærksomhed og mennesker, der tør tale om det, der er sket og er svært.

I Horsens mistede mere end 100 børn og unge (0-29 år) en forælder i 2023.

Skoler kan få hjælp til at tale med klassen om sorgen og dens betydning og til arbejdet med at støtte en elev i sorg. Sund By er bindeled til uddannede sorgvejledere og tilbyder at holde oplæg om sorg for 3-6 klasse. Sund By støtter også skoler i at opdatere skolens sorghandleplan og sorgberedskab med udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenters anbefalinger.

Familier i sorg kan få besøg af en sorgvejleder, som kan tale med familien om tabet, sorgen og dens betydning. 

Sorggrupper kan være et frirum for mennesker i sorg. I en sorggruppe er deltagerne sammen i sorgen. Formålet er, at deltagerne styrker sig selv og hinanden gennem samtale. Deltagerne deler historier og minder om den, de har mistet og lærer at sætte ord på deres tanker og følelser og forstå det, de går igennem i sorgen.

I Horsens tilbydes sorggrupper for børn, unge, voksne, og seniorer.

Find sorggrupper i Horsens på: www.sorgvejviser.dk og www.faellesskab.horsens.dk (nogen at snakke med).

Kontakt Horsens Sund By for at høre om mulighederne: 76 29 36 75 og sundby@horsens.dk. 

Hvis du har brug for at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger til os, skal du gøre det via vores sikre postkasse

#Horsenssundby
bubble