Horsens Sund By

Fællesskabsportalen - find det fællesskab du søger

Fællesskabsportalen - find det fællesskab du søger
Forside Fællesskabsportalen - find det fællesskab du søger

Fællesskabsportalen - find et fællesskab, der gør en forskel for dig og dine

Stærke fællesskaber er vigtige i livet. I mere end 30 år har Sund By hjulpet borgere ind i meningsfulde fællesskaber for den enkelte. Og for at gøre det nemmere at finde frem til det fællesskab, der kan gøre en forskel, har vi udviklet Fællesskabsportalen – en digital oversigt over de mange gode fællesskaber i Horsens Kommune.   

Fællesskabsportalen er nem at finde rundt i. Den er designet så borgere, pårørende, fagpersoner og andre kan bladre rundt i de mange muligheder, lave en liste over favoritter og tage direkte kontakt til de personer, som kan fortælle mere om den enkelte aktivitet.

Link til portalen.

På Fællesskabsportalen kan du finde mange af de fællesskabende foreninger, tilbud og aktiviteter, der er i Horsens Kommune. 

Begrebet 'fællesskab' anvendes i en bred forståelse om:

 • aktiviteter, der samler flere mennesker i fællesskaber.
 • aktiviteter, vejledning, rådgivning og andre tilbud, der styrker det enkelte menneske i at kunne deltage i fællesskaber. 

Visionen med Fællesskabsportalen er at give mulighed for, at mennesker i forskellige livssituationer kan deltage i positive sociale fællesskaber, som styrker egen og andres trivsel og livskvalitet.  

Horsens Sund By har udviklet Fællesskabsportalen sammen med brugerne og portalen kan være et redskab for borgere, der vil deltage aktivt i fællesskaber og et redskab for fagpersoner, der rådgiver og vejleder borgere i alle aldersgrupper.

Skal din forening med i Fællesskabsportalen?

Hvilke aktiviteter kan blive optaget? 

Foreninger og frivillige organisationer skal leve op til en række kriterier for at blive optaget i Fællesskabsportalen. Det er gratis at blive optaget

 1. Foreningen, fonden eller den selvejende institution skal være non-profit og selvbestemmende i forhold til ledelse og aktiviteter. 
 2. Foreningen, fonden eller den selvejende institution skal tilbyde aktiviteter og arbejde frivilligt eller i privat regi inden for velfærdsområdet. Aktiviteter kan fx. være indenfor: 
  - Det sociale område
  - Sundhedsområdet herunder sygdom og handicap
  - Det humanitære område
  - Social, juridisk og økonomisk rådgivning
  - Flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter
  - Krisecenter og køn
 3. Hospice og hospice-støtteforeninger
 4. Det skal som minimum fremgå af jeres vedtægter, at organisationen arbejder med et socialt eller sundhedsmæssigt sigte eller formål.
 5. Foreningen skal have aktiviteter målrettet borgere i Horsens Kommune. 
 6. Foreningen skal have medlemmer, frivillige og aktiviteter i Horsens Kommune. Medlemskab eller deltagelse i foreningen skal være åbnet for alle og ikke kræve særlig optagelse. 
 7. Det, at udføre aktiviteter i foreningen, skal være frivilligt for den enkelte. 
 8. Foreninger og organisationer som fx lokale frivilligråd, paraplyorganisationer og digitale tilbud, der har som formål at hjælpe og understøtte andre frivillige sociale foreningers arbejde, kan også søge om at blive optaget i Fællesskabsportalen. 
 9. Aktiviteter, der opnår støtte fra paragraf 18 puljen til frivilligt socialt arbejde, kan også søge om at blive optaget i Fællesskabsportalen.

Hvordan bliver man en del af Fællesskabsportalen?

For at blive optaget i Fællesskabsportalen, skal I udfylde en formular, som behandles af en faglig medarbejder i Horsens Sund By.

Horsens Sund By forbeholder sig ret til at afvise foreninger og frivillige organisationer, der ikke lever op til Fællesskabsportalens formål og optagelseskriterier. 

Foreninger og frivillige organisationer kan blive udelukket fra portalen, hvis de ikke længere lever op til portalens formål og optagelseskriterier. 

Skriv til Horsens Sund By, hvis du ønsker at få en aktivitet med i portalen. 

#Horsenssundby
bubble