Skip Navigation

Projekt Barn på vej

Engagerede frivillige Familievenner hjælper gravide og småbørnsforældre, der i en periode har brug for ekstra støtte i et presset hverdagsliv

Den frivillige er tilknyttet familien i 2 timer om ugen i et halvt år. Opgaverne består primært af støtte, samtale og samvær, men kan også være ledsagelse til undersøgelse, praktisk hjælp i hjemmet og aflastning.
Årsagerne til at familien/moderen har brug for støtte kan være mange: Manglende netværk, sygdom eller dødsfald i familien, tanker og overvejelser om den nye livssituation ved graviditeten og meget andet.

Kontakt

Vil du være frivillig eller vil du høre om mulighederne for at få en Familieven?
For yderligere information kontakt koordinatoren i Sund By på mail sundby@horsens.dk eller telefon 76 29 36 75.